Câmpina central public space

Se observă modul în care oraşul Câmpina este mărginit de râurile Prahova, Doftana şi un afluent al râului Prahova, creându-se un triunghi cu vârful spre Sud. Fiecare din cele trei laturi are câte o caracteristică ce poate fi folosită şi dezvoltată pe viitor. Zona Vest – conform PUG se doreşte a fi transformată în parc dendrologic, în Zona Nord se pot înmulţi activităţile de agrement / sport iar zona Est poate fi utilizată ca parc în limitele zonei inundabile.

Zona de studiu se situează excentric relativ la delimitarea geografică a oraşului. Apropierea faţă de zona de cornişă şi a parcului acesteia au condus la realizarea unui proiect care să permită o permeabilitate sporită în direcţie Est-Vest şi o promenadă care să treacă prin spaţii bine conturate şi diferite în direcţie Nord-Sud.
În direcţie Est-Vest trecem de la o zonă densă de funcţiuni industriale, urbane, comerciale către funcţiuni culturale, administrative, recreere. Am împărţit axul pietonal în două tipuri de tratament. Pe latura Est am gândit un tratament mineral iar pe latura Vest un tratament mineral/vegetal pentru “pardoseala urbană”. Ne-am gândit că această suprafaţă trebuie să asigure diverse condiţii: să se relaţioneze bine cu pardoseala suprafeţele din zonele adiacente, să fie netedă pentru a permite trecerea cu rolele, cu caruciorul, să fie uşor de întreţinut. Soluţia propusă este realizarea pietonalului cu un material simplu precum asfaltul care să fie “încrustat” cu suprafeţe “preţioase“ minerale, vegetale şi oglinzi de apă, şi “presărat” cu monumente de for public, bănci, stâlpi înalţi pentru iluminat nocturn, etc. inserţiile minerale sunt crealizate din piatră granitică şi cărămidă de pavaj. inserţiile vegetale pot fi volume de copaci sculptaţi de tipul carpinus betulus, tuia, taxus etc, rânduri de copaci tip bulevard precu tei, castani, platani. A fost preluată în proiect aproape în totalitate vegetaţia înaltă existentă.

S-a urmărit realizarea unor pieţe, scuaruri, zone verzi bine definite şi relaţionate între ele astfel încât să sporim potenţialul funcţional. Astfel, prin tratamentul mineral al zonei Est amplificăm vocaţia comercială a parterelor, permiţând şi inserarea unor funcţiuni de tipul cafenelelor. Tot pe latura Est am amplificat relaţia pietonală ce se stabileşte între noul Pietonal Carol I şi zona pieţei centrale. (vezi Inaginea 3). Spaţiul din faţa pieţei centrale a fost reamenajat cu acces din paviment la reţeaua electrică pentru a permite desfăşurarea unor târguri ocazionale şi a unor evenimente de mici dimensiuni. Parcarea la nivel din faţa magazinului Carrefour a fost păstrată. De asemenea se propune realizarea unei parcări subterane de 100 locuri sub întreaga suprafaţă a actualei parcări la nivel. Astfel se poate reabilita şi mări actualul grup social. Se poate realiza un al doilea grup social în zona Pieţei Concertelor.

Latura de Vest a fost gândită astfel încât să introducă o notă ludică ansamblului. Hotelul, Poşta şi Banca existente pe sit beneficiază de pe urma parcului cu plantaţii de copaci sculptaţi şi cu acces pietonal cu o permeabilitate mare.
Condiţiile geografice produc pe sit o diferenţă de nivel de circa 10 m de la Nord la Sud. Soluţia propusă păstrează cât mai naturală panta terenului, realizând terasări doar pentru accesul la funcţiunile de la parterele clădirilor. Pe această suprafaţă continuă sunt montate oportun grile de colectare a apelor pluviale ce conduc către un rezervor subteran construit în parcul din zona de Sud.

Propunem reconfigurarea parterurilor clădirilor prin realizarea unui perete cortină tip în faţa structurii de rezistenţă ce va conferi un caracter unitar şi va consacra vocaţia comercială a zonei, mai ales a laturii Est. Întrucât va fi nevoie în cel mai scurt timp de o reabilitare a blocurilor de locuinţe, propunem o intervenţie durabilă prin utilizarea unui termosistem cu vată minerală bazaltică. Realizarea corectă a reabilitării termice presupune demontarea cornişelor blocurilor. Propunem realizarea unor cornişe orizontale care să protejeze de ntemperii faţadele. Aceste cornişe pot rezulta din acoperirea blocurilor cu acoperiş tradiţional. Acest lucru va putea permite în unele cazuri şi realizarea unui nou etaj de apartamente cu standard ridicat. În ceea ce priveşte coloristica faţadelor, parterele comerciale şi ultimul etaj vor fi gândite în tonuri de gri închis, în timp ce registrul intermediar va fi vopsit în nuanţe deschise de griuri colorate. Alegerea tentelor de gri pentru faţade este dată atât de comportarea în timp cât şi de necesitatea unei anumite eleganţe a spaţiilor de reprezentare publică.

Se propune realizarea unui centru cultural multifuncţional care să adăpostească expoziţii, evenimente, etc. şi care serveşte ca promenadă – gradene – loc cu vedere panoramică.

Monumente de for public.
Monumentele existente în centrul oraşului vor fi relocalizate şi poziţionate în zona de Vest a intervenţiei după cum urmează.
Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial va fi relocat la intrarea în cimitirul oraşului. În locul acestuia va fi adus bustul de bronz al pictorului Nicolae Grigorescu. Bustul în bronz dedicat savantului Bogdan Petriceicu Haşdeu va fi lejer repoziţionat conform desenului pietonalului lângă Gradenele Culturii pentru a fi pus mai bine în valoare. Amfora va fi relocată în parcul care deschide noua intervenţie de la Sud. Piatra comemorativă a Casei Poporului a fost păstrată în poziţia originală şi desenat în jurul ei Scuarul Poştei. Propunerea urbană permite, prin crearea pieţelor şi scuarurilor, poziţionarea mai multor monumente dedicate unor personalităţi reprezentative pentru zonă. Se propune realizarea bustului din bronz dedicat regelui Carol I. De asemenea în zona căii Doftanei se propune realizarea unor fântâni arteziene ornamentale.

În ceea ce priveşte circulaţia auto, aceasta a fost sistematizată astfel. Traficul de tranzit de pe Bulevardul Carol I a fost trecut în subteran conform soluţie studiu trafic. Calea Doftanei va avea sens unic, conform aceluiaşi studiu. Va fi păstrată legătura carosabilă cu Bulevardul Culturii, deoarece considerăm că nu afectează continuitatea promenadei. Mai mult, centrul zonei nu este parcul de la intersecţia Doftanei / Carol I, ci zona pe care am denumit-o Piaţa Concertelor.
Circulaţia în zona pieţei şi a magazinului Carrefour se realizează în sens unic, conform studiului de trafic, acest lucru permiţând realizarea mai multor locuri de parcare laterale în lungul străzilor adiacente pietonalului. Considerăm oportună realizarea unor parcări supraetajate în zona adiacentă centrului.

 

Authors

 • Dordea Dragoș Mihai
 • Dan Enache
 • Andreea David

Facts + Figures

 • client: Campina Municipality
 • address: Câmpina city centre
 • total area: 138000 m2
 • total pedestrian area: 54000 m2
 • streets and bicycle lanes: 20500 m2
 • green spaces: 7000 m2
 • trees: 250
 • pavings: 4000 m2
 • Cultural bridge (building): 2000 m2
 • status: competition
 • office: Dordea Dragos Mihai B.I.A.
 • year: 2010